NININA MUZIČKA RAZVIONICA

CILJ PROJEKTA JE UVOĐENJE DECE U SVET MUZIKE

Muzika je zvuk naših osećanja.
Muzika se najčešće vezuje za uživanje i zadovoljstvo. Najveću moć muzika pokazuje u svom uticaju na proces učenja, razvoj mozga i organizacionih osobina, kao i na celokupni nervni sistem. Brojne studije su dokazale da se čovek rađa sa urođenom muzkalnošću i da muzika utiče na mišljenje i ponašanje.

Muzika podstiče druželjubivost.
Muzikom dete lakše izražava svoje unutrašnje emocije i uz njenu pomoć lakše razvija samopouzdanje.
Muzika kao jedan vid nejezičkog izražavanja u stanju je da prenese kompleksnost emocija, i na taj način – posebno stidljivom ili plašljivom detetu, kome je teško da komunicira govorom, pomogne da se izrazi.

1. ”KROZ IGRU DO ELEMENATA MUZIKE”

Uzrast : 4 – 5,5 godina
Dete postaje svesnije ritma i visine glasa

 

2. ”MUZIČKA RAZVIONICA”

Uzrast : 5,5-6 godina
Dete razvija i proširuje svoje glasovne mogućnosti

 

3. ” MUZIKA I INSTRUMENTI ”

Uzrast : 6-7 godina
Veoma važno doba, kada je potrebno podsticati dete.
VIOLINA – KRALJICA INSTRUMENATA NAUČI DA SVIRAŠ VIOLINU –

 

Autor: mr Nina Nikolov, prof.violine;
magistar metodike nastave violine
Saradnik: Jelica Marinov, pedagog

 

Razvionice će se odvijati dva puta nedeljno po 45 min. (utorak – četvrtak)
  • Trajanje: 45 minuta
  • Period: od Septembra do Juna
  • Prijavljivanje: Do kraja Avgusta 2016. god.

 

Informacije i prijavljivanje na telefon: 063/7796097

ili na email: studiovioline@gmail.com

 

Pogledajte ranije realizovan program:

DA LI STE ZNALI da je prisustvo muzike u RAZVOJU VAŠEG DETETA od neprocenjivog značaja?

 

A više o našem vrtiću pogledajte:

Predškolska ustanova “Ružin Gaj” kreće sa upisom u Septembru, moguće je ostvariti subvencije grada. Više o vrtiću pogledajte OVDE

 

mapa