PARTNERSTVO SA VISOKOM ŠKOLOM STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA U NOVOM SADU

Početkom 2018. godine PU „Ružin gaj“ je potpisala je Sporazum o saradnji sa Visokom školom strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu.

Sa direktoricom škole mr Jovankom Ulić dogovorena je saradnja koja se odnosi na učešće naših zaposlenih na stručnim  usavršavanjima (tribine, obuke, edukacije), čiji su autori i realizatori upravo profesori koji rade sa studentima, te učešće u nekim budućim zajedničkim projektima.

Kao privatna ustanova koja je prva potpisala ovakvu vrstu sporazuma sa visokom školom, imali smo za cilj uspostavljanje saradnje i razmenu ideja i primera dobre prakse a sve u svrhu podizanja kvaliteta vaspitno-obrazovnog procesa, kao i rada ustanove, te praćenja novih trendova u području vaspitanja i obrazovanja.

Sporazumom smo omogućili studentima obavljanje praktičnog dela nastave u našoj predškolskoj ustanovi, koje će im pomoći da potkrepe teorijsko znanje koje su stekli na studijama i da se uspešno pripreme za rad u budućnosti.