Šta su SUBVENCIJE za privatni VRTIĆ i „kako to funkcioniše“ :)

Za sve roditelje koji prvi put planiraju upis u vrtić, pokušaćemo da olakšamo informisanje oko sticanja prava na subvencije za privatne vrtiće…

Ako želite da Vaše dete upišete u privatni vrtić, i ispunjavate određene uslove propisane odlukom grada Novog Sada, imate pravo da konkurišete za subvencionisanje troškova privatnih vrtića od strane grada.

Prvi uslov za podnošenje zahteva, odnosno korišćenje finansijske pomoći, ima roditelj – lice koje neposredno brine o detetu, da je državlјanin Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Grada Novog Sada.

Uz formular koji možete preuzeti sa sajta grada (Novog Sada – OVDE), potrebno je da priložite i kopiju lične kerte, na osnovu koje će GU za socijalnu i dečiju zaštitu, po službenoj dužnosti izvršiti uvid u vaše državljanstvo, prebivalište i izvod iz matične knjige rođenih za dete, kao i potvrde privatne predškolske ustanove u koju ste upisali dete (kao što je to „ PU Ružin Gaj“ u Novom Sadu.)

Službenim putem se pribavlja:

1. uverenje o državljanstvu i prebivalištu,
2. izvod iz matične knjige rođenih za decu,
3. potvrda Predškolske ustanove „Radosno detinjstvo“ da dete
u momentu podnošenja zahteva ne može da se upiše u tu ustanovu,
4. potvrda privatne predškolske ustanove o upisu deteta u tu ustanovu i
rešenje o verifikaciji privatne predškolske ustanove.

Nakon pregledanih zahteva i pateće dokumentacije, grad donosi odluku o odobravanju subvencija. Taj spisak grad dostavlja vrtićima, kod kojih ste predhodno upisali dete.

 

  • Grad  iznose isplaćuje na račune roditelja.
  • Roditelj je dužan da vrtiću plati nadoknadu za tekući mesec, kako bi vrtić mogao da podnese gradskoj upravi izveštaj na osnovu kog se nastavlja/obustavlja isplata subvencija na račun roditelja.
  • Subvencija se ne gubi usled promene vrtića.
  • Subvencija se gubi ako dete ima neopravdan izostanak iz vrtića duži od dva meseca.

Konkurs je otvoren, a zahtev sa dokumentacijom se predaje na pisarnici gradske kuće, srećno! 🙂

Iznosi subvencija za 2017/18 godinu iznose:

Za celodnevni boravak u jaslenoj grupi, uzrasta dece od 6 meseci do 3 godine, na mesečnom nivou iznosi 10.000,00din.

Za celodnevni boravak u grupi za decu uzrasta od 3 do 7 godina, na mesečnom nivou iznosi 8.000,00din.

A nadoknada za poludnevni boravak se isplaćuje u iznosu od 3.200,00 dinara.

Naravno sve ove gore pomenute informacije preporučujemo da pre nego što se upustite u proceduru, proverite na zvaničnom sajtu grada Novog Sada www.novisad.rs

A svi vi koji planirate da nam se pridružite i upišete u PU „Ružin Gaj“, slobodno nam se obratite za sve dodatne informacije, i računajte na pomoć oko prikupljanja i predaje dokumentacije za ostvarivanje subvencija! 😉

U tom cilju, pripremili smo olakšice za sve zainteresovane, takve da se kod nas „već od sutra možete osećati kao da ste korisnik subvencija!“ 😉

Bez ikakvih obaveza, najavite se na 063 84 62 662 i svratite nam u posetu, da se upoznamo i da Vam pokazemo našu ustanovu u pravom svetlu!

PU „Ružin Gaj“

Novi Sad