Savetovalište za roditelje u Ružinom Gaju

Efikasno disciplinovanje-pristupi i tehnike

Imajući u  vidu značaj predškolskog uzrasta za formiranje čovekove ličnosti, kao i važnu ulogu porodice u tom procesu, u želji da saslušamo Vaše dileme i brige roditeljstva i da zajedno pronađemo rešenje za njih, u okviru PU ‘’Ružin Gaj’’ osnovali smo Savetovalište za roditelje.

Pedagoško savetovanje je edukativnog kakatera i podrazumeva pružanje podrške roditeljima, sa ciljem razvijanja pravilnog odnosa roditelj-dete. Putem individualnih razgovora roditelji se informišu  o:

 • Uspostavljanju efikasnije komunikacije sa svojim detetom,
 • Disciplinovanju u kontekstu ljubavi i podrške,
 • Proveravaju efikasnost svojih vaspitnih postupaka,
 • Usaglašavanju vaspitnih stilova u porodici,
 • Priprema porodice za adaptaciju deteta u jaslicama i vrtiću
 • Uloga porodice u pripremi deteta za polazak u školu
 • Stimulacija razvoja govora dece jaslenog uzrasta,
 • Poremećaj pažnje kod dece (sa ili bez hiperaktivnosti) i strategije za modeliranje ponašanja
 • Kako odgovoriti na specifične zahteve i potrebe svog deteta.

Savetovalište za roditelje će u narednom periodu  realizovati i predavanja za roditelje sa sledećim temama:

U najavi su predavanja sa sledećim temama:

 1. Stimulacija govorno-jezičkog razvoja dece jaslenog uzrasta od 1-3 godine
 2. Pemećaj pažnje kod dece  ADD-ADHD sindrom
 3. Agresivnost kod dece predškolskog uzrasta

Individualne  razgovore i predavanja  obavlja stručni saradnik- pedagog  PU ‘’Ružin Gaj’’ Snežana Pantić. Za roditelje dece koja pohađaju PU ‘’Ružin Gaj’’  razgovori i predavanja su besplatni.

Predavanja će se realizovati subotom u prostorijama PU ‘’Ružin Gaj’’  u popodnevnim časovima od  16-17.30 časova. Individualni razgovori se, u dogovoru sa pedagogom,  mogu odvijati radnim danima  i u pre podnevnim i u posle podnevnim časovima.

Usluge Savetovališta su namenjene roditeljima  dece  predškolskog uzrasta.

Za roditelje, čija deca ne pohađaju  PU ‘’Ružin Gaj’’, unapred se zakazuju  termini za razgovore, kao i učešće na predavanju na broj 063/ 8462-662 -Snežana Pantić, stručni saradnik-pedagog.

Dođite da sa nama podelite radosti i brige roditeljstva uz obostranu pažnju, poverenje i diskreciju.

Sredačno Vas pozdravljam i nadam se početku uspešne saradnje.

                                                                                                                                       Stručni saradnik-pedagog

                                                                                                                                                     Snežana Pantić