Vaspitači iz Švajcarske u Ružinom Gaju

U sklopu saradnje sa Visokom strukovnom školom za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu imali smo čast da budemo domaćini studentkinjama sa Ciriškog Univerziteta (The Zurich University of Teacher Education (PH Zurich), koje su došle u pratnji profesorke Otilie Velišek Braško. Tom prilikom razmenili smo informacije o specifičnostima u vaspitno-obrazovnom sistemu, načinu rada državnih i privatnih predškolskih ustanova kao i predškolskom programu  u Švajcarskoj.

Poveli smo ih u obilazak i omogućili im da vide kako se odvija život i rad u našoj Ustanovi. Pokazali smo im prostor gde deca borave, edukativne igračke i didaktičke materijale, objasnili kako se pripremaju i realizuju aktivnosti a naša deca su dobila priliku  da pokažu svoje znanje engleskog jezika u direktnoj komunikaciji sa studentkinjama 🙂